GLP-1 lignende lægemidler har siden 2006 været brugt til type-2 sukkersyge verden over og er en anerkendt og sikker behandling, som ikke kan give for lavt blodsukker.  

I forbindelse med et måltid, udskilles der fra tarmen glucagon-like peptide-1 (GLP-1). GLP-1 spiller en vigtig rolle i sænkningen og stabiliseringen af blodsukkeret efter et måltid.

I Dyreforsøg på alkoholafhængige rotter og aber, har man vist, at dyrene sænker deres alkoholindtag, når de får GLP-1 som injektion.

Da vi i dag mangler gode lægemidler til at nedsætte lysten til alkohol, vil vi undersøge, om behandling med et GLP-1 lignende lægemiddel – i dette studie lægemidlet Bydureon® (exenatid) kan have en effekt på patienter med alkoholafhængighed.