Du kan muligvis deltage, hvis du er mellem 18 og 70 år og

  • Har haft et alkoholoverforbrug forud for opstart af behandlingen på Novavì ambulatoriet

  • Ikke er diagnosticeret med skizofreni, er bipolar eller  har diabetes (sukkersyge)

  • Ikke har andre alvorlige sygdomme i f.eks. lever, hjerte, nyrer eller hjerne.

  • Ikke har fået antabus eller campral inden for de sidste 30 dage

For kvinder gælder det ydermere, at de ikke må amme, være gravide eller have et aktuelt graviditetsønske.