EXALT-studiet strækker sig over 26 uger, og det vil blive bestemt ved lodtrækning, om du kommer til at modtage Bydureon® eller placebo (inaktivt lægemiddel). Injektionen gives én gang pr. uge af en sygeplejerske på dit lokale Novavì ambulatorium (ca. 10 minutters varighed pr gang).

Derudover vil der være to længere undersøgelsesdage af ca. 2,5 timers varighed i starten og i slutningen, samt tre kortere undersøgelsesdage undervejs. Til undersøgelsesdagene vil der blive lavet fuld fysisk undersøgelse, taget blodprøver samt udleveret spørgeskemaer. Undersøgelserne foregår på dit lokale Novavì ambulatorium.

I tillæg til det ovenstående, vil en del af forsøgets patienter få foretaget en eller to scanninger af hjernen. Dette vil foregå i starten og i slutningen af forsøgsperioden. Du vil efter første undersøgelsesdag, blive adspurgt, om du vil scannes. Scanningerne foregår på Rigshospitalet. 

Det er fuldstændig frivilligt at deltage og du kan til enhver tid trække dig ud af forsøget, uden at det påvirker din fremtidige behandling på Novavì ambulatorierne.

Projektet ledes af overlæge og professor Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center København, men laves i tæt samarbejde med Novavì ambulatorierne. Studiet er finansieret fra forskellige forskningspuljer, herunder Fonden Novavì.